Splošni pogoji uporabe

spletne strani studio-oz.si

1. Splošna določila

Lastnika in izvajalca aktivnosti na spletni strani sta Brigita Žinko in TEKITA, Martin Stefani s.p., Brilejeva 13, 1000 Ljubljana.

Uporabnik se ob prijavi na aktivnosti v sklopu spletne strani strinja, da se njegovi podatki uporabljajo za namen aktivnosti in da njihovo uporabo v celoti razume ter da dojema, da se bodo podatki uporabljali v skladu s temi pogoji.

2. Lastna odgovornost

Vse informacije in napotki na spletni strani so podani iskreno in dobronamerno. Vseeno pa smo si ljudje različni in za nekoga nekaj deluje, za drugega ne. Zato vsak uporabnik sprejema lastno odgovornost za svoje zdravje. Za morebitne negativne posledice ne bo krivil izvajalcev storitev.

Treningov se vsak uporabnik udeležuje prostovoljno in na lastno željo. Vsak trening je skrbno in strokovno pripravljen. A ker potekajo treningi preko spleta, brez neposrednega nadzora trenerja, se vadeči zavedajo, da lahko pride do poškodb. Za morebitne poškodbe trener žal ne more odgovarjati.

3. Uporaba piškotkov na spletni strani

Ta spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so manjše tekstovne datoteke, ki si jih vaš računalnik zapomni, da je brskanje po strani za uporabnika bolj prijazno. V večini so piškotki namenjeni hrambi podatkov o izbirah uporabnika ali hrambi analitičnih podatkov strani.

4. Varstvo osebnih podatkov pri uporabi spletne strani studio-oz.si

4.1 UPRAVLJAVEC

Upravljavec podatkov sta Brigita Žinko in TEKITA, Martin Stefani s.p. (v nadaljevanju upravljavec). Za vsa vprašanja vezana na splošne pogoje uporabe spletne strani sta dosegljiva prek kontaktnega obrazca na strani.

4.2 OBDELOVANJE PODATKOV

Upravljavec zagotavlja, da bo osebne podatke uporabnikov obdeloval v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter svojo politiko zasebnosti. Podatki uporabnikov se uporabljajo izključno za namen, za katerega so bili posredovani. Podatki so uporabljeni izključno znotraj EU in se ne bodo nikoli posredovali tretjim osebam.

4.3 DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV

Do osebnih podatkov uporabnikov ima dostop samo upravljavec.

4.4 SOGLASJE

Osebne podatke, ki nam jih uporabniki posredujejo, obdelujemo z njihovim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na Splošni uredbi EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

4.5 NAMENI UPORABE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebne podatke (ime, naslov elektronske pošte) obdeluje samo za naslednje namene:

– Za pošiljanje e-poštnih obvestil z namenom obveščanja o novostih na spletni strani in za druga obvestila. Uporabnik se na obvestila prijavi z oddajo imena in elektronskega naslova.

– Za odgovor na poslana poizvedovanja ali povpraševanja po nakupu storitev, ki jih nudi lastnik spletne strani.

– Za odgovor na druga zastavljena vprašanja in poizvedovanja, oddana prek kontaktnega obrazca na spletni strani.

Za vsakega od naštetih namenov mora uporabnik oddati ločeno soglasje oz. potrditi strinjanje s pogoji ob prijavi na posamezno aktivnost.

4.6 ROK HRAMBE PODATKOV

Osebni podatki uporabnikov se bodo hranili ves čas delovanja spletne strani oziroma do preklica s strani posameznega uporabnika, za katerega se podatki hranijo in ki bo zahteval njihov izbris.

4.7 PRAVICA DO VPOGLEDA, PREKLICA IN IZBRISA

4.7.1 Pravica do vpogleda v osebne podatke

Vsak uporabnik lahko kadarkoli zahteva vpogled hranjenih osebnih podatkov in lahko upravljavca kontaktira, če ima vprašanja v zvezi z njimi – npr. katere podatke shranjuje in njihov izvor. Izpis osebnih podatkov, ki jih upravljavec hrani za zgoraj naštete namene, bo uporabnik prejel na svoj e-poštni naslov. Vsak uporabnik lahko tudi zaprosi za popravek ali spremembo shranjenih podatkov.

4.7.2 Pravica do preklica soglasja

Svoje soglasje za uporabo zgoraj naštetih podatkov lahko uporabnik kadarkoli prekliče z zahtevkom na kontaktni obrazec spletne strani studio-oz.si, pri čemer mora biti jasno razvidna identiteta pošiljatelja. V primeru preklica upravljavec osebnih podatkov uporabnika ne bo več uporabljal za namene, naštete v točki 4.5 tega dokumenta. Umik soglasja se bo upošteval od časa zahtevka naprej in ne bo vplival na zakonitost obdelave osebnih podatkov uporabnika v času, preden je bil zahtevek poslan.

4.7.3 Pravica do izbrisa osebnih podatkov

V skladu s 17. členom Uredbe (EU) 2016/679 lahko uporabnik tudi izrecno zahteva popoln izbris, popravek ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Izbris lahko uporabnik zahteva s poslanim zahtevkom na kontaktni obrazec spletne strani studio-oz.si, pri čemer mora biti jasno razvidna identiteta pošiljatelja. Upravljavec mora na zahtevek odgovoriti najpozneje v enem mesecu od prejema zahtevka.

4.8 RAVNI SODELOVANJA

Upravljavec osebne podatke uporabnikov uporablja skladno z nameni, naštetimi v točki 4.5 tega dokumenta. Uporabnik, ki se prijavi na obveščanje o novostih, ne bo obravnavan kot uporabnik, ki oddaja povpraševanje po storitvah, prav tako pa tudi slednji ne bo samodejno vključen med prejemnike obvestil o novostih, če se za to ne bo posebej odločil.

4.9 SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti je redno posodobljena. Spremembe začnejo veljati takoj po objavi na spletni strani. Zadnja posodobitev pogojev je bila izvedena avgusta 2021.

Scroll to Top